CASA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y CRISTO REY . ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA

Representante legal: Levi Olivares González
C.I.F: R3600113I
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
CAMIÑO PONTE RIBADIL, 3
36943 - CRECENTE - PONTEVEDRA
Teléfono: 986666313 Móbil:
Fax:
Email: direccion.evdgalicia@gmail.com
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:

EVD Galicia é unha institución sen ánimo de lucro da Congregación das Esclavas de la Virgen Dolorosa, que ten como misión promover a dignidade da mulleres con diversidade funcional facilitandolles os apoios individualizados de calidade para o seu desenvolvemento.

A quen vai dirixida:

Mulleres con diversidade funcional

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado