ASOCIACIÓN BARBANCESA DE AXUDA E SOLIDARIEDADE - A.B.A.S.

Representante legal: ANTONIO LÓPEZ PIÑEIRO
C.I.F: G70443247
Coordinador técnico: Francisco Javier Gómez González

CONTACTO

Enderezo:
Rúa do Monumento, 24
15960 - RIBEIRA - A CORUÑA
Teléfono: 665328397-669999302 Móbil:
Fax:
Email: abas.asoc@gmail.com
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado