FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A ILLA DE AROUSA

Representante legal: JOSE MANUEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ
C.I.F: G36496222
Coordinador técnico: