ASOCIACIÓN DE BANCO DE LIBROS, DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO SOCIAL

Representante legal: Mª ROSARIO LÓPEZ GARCÍA
C.I.F: G32450470
Coordinador técnico: