FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

Representante legal: MARIBEL ALAÑON GONZALEZ
C.I.F: G28518546
Coordinador técnico: lmaquieira@hmasd.org

CONTACTO

Enderezo:
Galeras, 13 2º porta 1
15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 881031319 Móbil:
Fax:
Email: malanon@hmasd.org
Nº de voluntarios: 192

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico