CLUB XIMNASIO FIBRA

Representante legal: Manuel Anido Díaz
C.I.F: G15579782
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Pintor Luis Mosquera, 6 baixo
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981248326 Móbil:
Fax:
Email: gimnasiofibra@mundo-r.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: