CLUB VOLEI PRAIA VIGO

Representante legal: REBECA HERNÁNDEZ REGUEIRA
C.I.F: G36990109
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa As Teixugueiras, 30-blq 1 4º andar B
36212 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: voleipraiavigo@hotmail.com
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado