ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN, ASEDUC

Representante legal: Cristina Suárez López
C.I.F: G70067830
Coordinador técnico: Sara Uzal

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Néveda, 4 baixo
15179 - OLEIROS - A CORUÑA
Teléfono: 981929354 Móbil: 680337658
Fax:
Email: aseduc.programas@gmail.com
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: Puede colaborar cualquier persona interesada en el mundo de la educación, formal y no formal, en cualquiera de los programas que estemos a desarrollar.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes