ASOCIACIÓN ODYSSEUS

Representante legal: Carlos Alberto Castaño Camejo
C.I.F: G70457726
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Lácere, 5 - Mondego
15160 - SADA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 606385039
Fax:
Email: asociacion.odysseus@gmail.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos: Asociación sen ánimo de lucro cuxo fin é a difusión do medio natural, mariño, terrestre e rural.
A quen vai dirixida: Pretendemos logar os nosos obxectivos levando a cabo todo tipo de accións que dean a coñecer e acheguen o medio natural ás persoas. Para iso desenvolveranse actividades formativas e lúdicas, entre outras, que contribúan ao maior coñecemento dos espazos naturais e a súa diversidade.
Quen pode colaborar: