ASOCIACIÓN MONFORTINA DE APOIO AOS ENFERMOS MENTAIS ALBORES

Representante legal: FRANCISCO GUITIÁN GONZÁLEZ
C.I.F: G27252279
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Ronda María Emilia Casas Baamonde s/n, km.0,7
27400 - MONFORTE DE LEMOS - LUGO
Teléfono: 982404968 Móbil:
Fax: 982404968
Email: albores@albores.org
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos:

A nosa misión ou fin última consiste en “promover a recuperación integral das persoas con enfermidades mentais, así como mellorar a súa calidade de vida, a das suas familias e a do entorno.” (art. 3 dos estatutos).

Somos a entidade de referencia do sur da provincia de Lugo, que vertebra o movemento social de defensa das persoas con enfermidade mental e das súas familias, e promove o desenvolvemento dunhas políticas públicas accesibles e de calidade no ámbito da saúde mental.

Os valores que fundamentan o noso modo de ver o mundo son o compromiso coa saúde non só física senón tamén mental, a dignidade e o respecto cara a persoa, a inclusión e a xustiza social para todxs, entre outros.

A quen vai dirixida:

As nosas actuacións están dirixidas a todas aquelas persoas con algún tipo de trastono mental: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno da personalidade, trastorno depresivo-- ansioso, trastorno de ansiedade, depresión, etc. Ademáis intervimos coas súas familias cando o precisan e tamén diriximos o programa de prevención e detección precoz á comunidade na que se circunscriben.

Quen pode colaborar:

Pode colaborar calquera persoa que estea interesada con independencia da súa idade, lugar de residencia ou de calquera outra característica persoal ou social.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado