FUNDACIÓN RAIZAME

Representante legal: José Francisco Méndez Castro
C.I.F: G70268727
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa As Xubias de Arriba, 15 - 1º
15006 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981560951 Móbil:
Fax:
Email: raizame@raizame.es
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: