ASOCIACIÓN GATUCHINHOS

Representante legal: Catalina Parga Varela
C.I.F: G70440904
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Orzán, 206
15003 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: gatuchinhos@gmail.com
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes