ASOCIACIÓN ANHIDACORUÑA, de niños con TDAH "Trastorno por déficit de atención y/o hiperactividad"

Representante legal: Pilar Castiñeira Chamorro
C.I.F: G70245717
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Amparo López Jean, 5 baixo - A Corveira
15174 - CULLEREDO - A CORUÑA
Teléfono: 981903830 Móbil:
Fax:
Email: administracion@anhidacoruna.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes