FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO

Representante legal: Ángel Ferreiro Estévez
C.I.F: G32018350
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PACIÑOS, Nº 2
32667 - ALLARIZ - OURENSE
Teléfono: 988436182 Móbil: www.facebook.com/Fundacionrgf
Fax: 988436182
Email: info@fundacionrgf.org
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico