Asociación social do Colexio oficial de Odontólogos e Estomatólogos da Coruña - ASSOECO

Representante legal: José María Suárez Quintanilla (Nº Rexistro O-742)
C.I.F: G70426465
Coordinador técnico: