Fundación Grandes Amigos en Acción

Representante legal: María Dolores Díaz Aledo
C.I.F: G83625509
Coordinador técnico: Laura Carballa Pérez

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Ferrería, 33 - baixo
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil: 610 982 169
Fax:
Email: info@grandesamigos.org
Nº de voluntarios: 142

INFORMACIÓN

Quen somos:

Grandes Amigos é unha organización de voluntariado, sen ánimo de lucro, que ten como fin principal mellorar a calidade de vida e o benestar das persoas maiores en situación de illamento e/o soidade a través da acción voluntaria. A misión da entidade é traballar para ofrecer compañía, afecto e amizade ás persoas maiores que poidan verse nunha situación de soidade non desexada. Así, desde Grandes Amigos buscamos que as persoas maiores poidan envellecer con dignidade e gozando plenamente de relacións afectivas baseadas na igualdade e o respecto mutuo.

A quen vai dirixida:

Os programas da entidade están dirixidos a persoas maiores de 65 anos que sofren situacións de soidade non desexada, illamento social, fraxilidade física e vulnerabilidade social. Tamén persoas maiores que a pesar de ter unha rede social, os seus referentes están sobrecargados e/o non teñen boa relación con eles. Exclúense dos programas aquelas persoas maiores que presenten unha deterioración cognitiva grave.

Quen pode colaborar:

Persoas maiores de 18 anos

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Responsabilidade social corporativa