Fundación Grandes Amigos en Acción

Representante legal: María Dolores Díaz Aledo
C.I.F: G83625509
Coordinador técnico: Laura Carballa Pérez

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Ferrería, 33 - baixo
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 886127181 Móbil: 698139483
Fax:
Email: info@grandesamigos.org
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:

Amigos dos Maiores é una organización de voluntariado, sen ánimo de lucro, que ten por obxectivo paliar a soidade, o aillamento e as carencias afectivas das persoas maiores que se sinten soas a través da posta en marcha de diferentes actividades de acompañamento e do traballo voluntario de moitas persoas.

A quen vai dirixida:

Persoas de 65 anos ou máis, que expresen sentimentos de soidade ou con escasa relación social. Tamén persoas maiores que a pesar de dispor dunha red social, os seus referentes estén sobrecargados e/ou non haxa boa relación entre eles. Exclúense dos programas aquelas persoas que presenten un deterioro cognitivo grave.

Quen pode colaborar:

Persoas maiores de 18 anos

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Responsabilidade social corporativa