XERACIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL

Representante legal: Francisco Xosé Sequeiro Allegue
C.I.F: G70385091
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Almendra 9
15401 - Ferrol - A CORUÑA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: info@xeracion.org
Nº de voluntarios: 57

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha network de asociacións creada por e para persoas xovenes coa intención de desenvolver oportunidades de mobilidade internacional para mozos con menos posibilidades. A través de proxectos de educación non formal promovemos valores de interculturalidade, tolerancia, participación e respeto polo medio ambiente.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:

Se vives en Ferrolterra tes entre 18 e 30 anos, algo de tempo libre e ganas de desenvolver proxectos nunha atmosfera internacional... Únete xa o noso equipo

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado