ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES E RETORNADOS RIOPLATENSES

Representante legal: Ana María Bereciartua Gasperini
C.I.F: G27368661
Coordinador técnico: Ana María Bereciartua Gasperini

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Poeta Aquilino Iglesia Alvariño, 10 - 8º A Blq A
27004 - Lugo - LUGO
Teléfono: Móbil: 663920149
Fax:
Email: rioplatensesdelugo@hotmail.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado