AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE O BOLO

Representante legal: Antonio López Sánchez
C.I.F: G32469736
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa César Conti, 33
32373 - O BOLO - OURENSE
Teléfono: 988323030 Móbil: 676391891
Fax: 988323226
Email: proteccioncivilbolo@gmail.com
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado