FULL KARATE CLUB GALAICO

Representante legal: Marisol López Pérez
C.I.F: G27112333
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Chantada, 51 baixo
27004 - LUGO - LUGO
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: gimnasiogalaico@gmail.com
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes