ASPADISI, ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DA COMARCA DO CARBALLIÑO

Representante legal: Josefa Rodríguez Álvarez
C.I.F: G32198541
Coordinador técnico: