GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA, GRUMICO

Representante legal: Francisco Javier Mouriño Grandío
C.I.F: G15038797
Coordinador técnico: Laura Presedo Crujeiras

CONTACTO

Enderezo:
RUA RAFAEL ALBERTI, 10 BAIXO
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981135151 Móbil:
Fax:
Email: trabajosocial@grumico.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:

GRUMICO é unha Asociación sen ánimo de lucro e de referencia no sector da discapacidade na provincia de A Coruña. Está conformada por persoas con discapacidade física e as súas familias e ten como fin principal traballar pola defensa dos dereitos das persoas con discapacidade física para unha plena participación nos diversos ámbitos da nosa sociedade.

A quen vai dirixida:

Persoas con discapacidade e as súas familias

Quen pode colaborar:

Maiores de 18 anos

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado