ASOCIACIÓN DE PAIS, NAIS, FAMILIARES E AMIGOS DE PERSOAS CON TRASTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) UN MÁIS

Representante legal: Mª Monserrat Mon Romero
C.I.F: G94046380
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Avda da Concordia nº67, 2ºD
36700 - Tui - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: asociacion.unmais@gmail.com
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos: A Asociación "Un máis" é una asociación sen fíns lubrativos que organiza actividades, de xeito directo ou indirecto, en beneficio das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA). Coa súa labor contribúen a que estas persoas teñan unha maior integración familiar, escolar, laboral e social., así como un maior desenvolvemento integral e autonomía.
A quen vai dirixida: Entre os fins da asociación atópanse os seguintes: * Promover a educación, a formación e a integración social das persoas con TEA. * Defender os dereitos fundamentais das persoas con TEA, especialmente o seu dereito á educación. * Promover a formación de país, nais, familiares e amigos das persoas con TEA, así como dos profesionais que traballan habitualmente con elas, para contribuir ao seu desenvolvemento integral e á súa autonomía. * Ofrecer apoio persoal, orientación e asistencia profesional aos país, nais, familiares a amigos das persoas con TEA, para que sexan capaces de potenciar nelas as capacidades e habilidades necesarias para una mellor integración familiar, escolar, laboral e social. * Fomentar actitudes sociais positivas cara ás persoas con TEA. * Promover as adaptacións necesarias nos espazos públicos para favorecer a plena integración neles das persoas con TEA.
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia