SOCIEDADE RECREATIVA SAN XOÁN DE CALO

Representante legal: ELSA RAQUEL GÓMEZ GÓMEZ
C.I.F: G15069883
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA IGREXA,12
15866 - TEO - A CORUÑA
Teléfono: 981-548558 Móbil: 647662689
Fax:
Email: srcalo@srcalo.com
Nº de voluntarios: 17

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado