AGRUPACIÓN FOLCLORÍCA QUEIXUMES DOS PINOS

Representante legal: MARÍA RITA MIRA DOALLO
C.I.F: G32224198
Coordinador técnico: MARÍA RITA MIRA DOALLO