UNIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES, UATAE

Representante legal: María José Landaburu Carracedo
C.I.F: G83913707
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA JOSÉ SALGADO, 2
36650 - CALDAS DE REIS - PONTEVEDRA
Teléfono: 915177375 Móbil:
Fax:
Email: bproyectos@uatae.org
Nº de voluntarios: 50

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado