UNIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES AUTÓNOMAS Y EMPRENDEDORAS DE ESPAÑA (UATAE MUJER)

Representante legal: María José Landaburu Carracedo
C.I.F: G86223153
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA JOSÉ SALGADO, 2
36650 - CALDAS DE REIS - PONTEVEDRA
Teléfono: 915177375 Móbil:
Fax:
Email: example86@example.com
Nº de voluntarios: 50

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado