ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS SAN FRANCISCO DE ASIS

Representante legal: Pablo Vázquez González
C.I.F: G15655285
Coordinador técnico: