ASOCIACIÓN EXTRAMUNDI

Representante legal: Lorena Durán Recouso
C.I.F: G70479902
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA DA SENRA, 6
15702 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 629644196
Fax:
Email: info@extramundi.org
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado