CONCELLO DE IRIXOA

Representante legal: ANTONIO DEIBE SANMARTÍN
C.I.F: P1504000I
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
LUGAR PAZO DE IRIXOA, 6
15313 - IRIXOA - A CORUÑA
Teléfono: 981793001 Móbil:
Fax:
Email: correo@irixoa.es
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres