NFOCA8 AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA BETANZOS

Representante legal: Francisco Suárez Caínzos
C.I.F: G70554142
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/Saavedra Meneses nº95, 3º Izq
15300 - Betanzos - A CORUÑA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: nfoca8betanzos@gmail.com
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado