ASOCIACIÓN R.C.E. OCIONAUTAS

Representante legal: ALONSO DE LA CANTERA ÁLVAREZ
C.I.F: G94114022
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA MATADOIRO, 15, BAJO
36680 - A ESTRADA - PONTEVEDRA
Teléfono: 634901242 Móbil:
Fax:
Email: aso.ocionautas@gmail.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado