PALESTRA, S.D.

Representante legal: FERNADO LORENZO FREIRE
C.I.F: G70578430
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA GALEA, 12 - 1º A
15630 - MIÑO - A CORUÑA
Teléfono: 636388189 Móbil:
Fax:
Email: palestra.galicia@gmail.com
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado