ASOCIACIÓN DE PAIS/NAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA, ASPAMSIM

Representante legal: Carlos Sotelo Rodal
C.I.F: G36100071
Coordinador técnico: