CONCELLO DE MOAÑA

Representante legal: LETICIA SANTOS PAZ
C.I.F: P3602900G
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/ AS BARXAS S/N
36950 - MOAÑA - PONTEVEDRA
Teléfono: 981310100-310850 Móbil:
Fax:
Email: alcaldia@concellodemoana.org
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: