FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIÓNS UNIVERSITARIAS SÉNIOR, FEGAUS

Representante legal: Alejandro Otero Davila
C.I.F: G70175666
Coordinador técnico: Alejandro Otero Davila