ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO

Representante legal: SANTIAGO ARAUJO BARRIUSO
C.I.F: G70301379
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/ SEVERINO TOMÉ B1 1 3ºC
15702 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 697408573 Móbil:
Fax:
Email: santiaraujo@yahoo.es
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado