ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA VIDA (AYUVI)

Representante legal: ADORACIÓN PALACIÁN URDILLO
C.I.F: G36802536
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Torrecedeira, 60 - 1º B
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil: 679117943
Fax:
Email: ts@ayuvi.net
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social