ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN (AESWH)

Representante legal: JOSÉ ALBERTO GARCÍA CAMPOS
C.I.F: G86044922
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA RAMÓN MONTENEGRO Nº32, 2ºB
27002 - LUGO - LUGO
Teléfono: Móbil: 600517442
Fax:
Email: secretaria@wolfhirschhorn.com
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal