ASOCIACIÓN SECCIÓN ESPAÑOLA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Representante legal: Ana Rebollar Bernardo
C.I.F: G28667152
Coordinador técnico: Mónica Pérez-Castrillón Maestre

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Galeras, 17, 2º porta 7º
15705 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 639035055
Fax:
Email: activismo.galicia@es.amnesty.org
Nº de voluntarios: 45

INFORMACIÓN

Quen somos:

Amnistía Internacional é un movemento global de persoas que traballan pola defensa dos dereitos humanos. Somos independentes de todo goberno e o noso traballo baséase na investigación e no activismo.

Amnistía Internacional Galicia conta con grupos locais nas cidades da Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense e na comarca do Barbanza. Ademais temos cinco equipos autonómicos encargados de traballar no ámbito das relacións institucionais, da xestión do activismo, da comunicación e da educación en dereitos humanos.

A quen vai dirixida:

A persoas con interese na defensa dos dereitos humanos, sen importar idade, profesión, formación académica ou sen ela, lugar de residencia en Galicia, etc.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa cunha pouca de dispoñibilidade.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa