ASOCIACIÓN CULTURAL A BELA AURIA

Representante legal: Óscar Penin Romero
C.I.F: G32402737
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Praza das Damas nº2, Baixo
32005 - Ourense - OURENSE
Teléfono: Móbil: 655960342
Fax:
Email: abelaauria@gmail.com
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado