DIACONIA

Representante legal: ENRIQUE DEL ARBOL ZURITA
C.I.F: R2802129C
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/ ALCALDE RAMIRO RUEDA Nº10 ENTRE3
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982603063 Móbil:
Fax:
Email: lugo@diaconia.es
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social