CYCLING WITHOUT AGE GALICIA, EN BICI SIN EDAD

Representante legal: SILVIA LUCCHI COUSO
C.I.F: G02893287
Coordinador técnico: Silvia Lucchi Couso

CONTACTO

Enderezo:
R/ Rosalía de Castro nº1 2h
15679 - CAMBRE - A CORUÑA
Teléfono: 698130456 Móbil: 698130456
Fax:
Email: cwacoruna@gmail.com
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:

A iniciativa En bici sin edad consiste en unir múltiples actos de xenerosidade co obxectio e dar ás persoas maiores ou dependentes a oportunidade de pasear nun triciclo eléctrico adaptado.  O proxecto naceu en Copenhague da man de Ole Kassow no ano 2013, baixo o nom e de Cycling without age (CWA) Actualmente xa é unha realidade en máis de 450 cidades repartidas en 37 países. O obxectivo é promover a comunicación pasaxeiro-condutor e a integración das persoas  maiores na sociedade.

A quen vai dirixida:

Terceira idade e/ou persoas con  problemas de movilidade (tanto usuarios de residencias de anciáns coma os que residen no seu domicilio),  asociacións de persoas afectadas por enfermedades que provocan  discapacidades limitantes ou problemas de mobilidade.

Quen pode colaborar:

Basta con saber pedalear e querer dar algo de tempo de calidade ao aire libre aos nosos pasaxeiros.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. ambiental
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado