ASOCIACIÓN ECOLOGISTA ARCO IRIS

Representante legal: FRANCISCO LUEIRO GARCIA
C.I.F: G15151574
Coordinador técnico: FRANCISCO LUEIRO GARCIA / MANUEL MEIRIÑO SÁNCHEZ

CONTACTO

Enderezo:
AVDA OZA Nº23 1ºD
15006 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 670303598
Fax:
Email: asociacionecologistaarcoiris@gmail.com
Nº de voluntarios: 105

INFORMACIÓN

Quen somos:

entidade fundada en 1982, pola defensa do medio ambente de Galicia e a promoción de hábitos de consumo sostibles.

A quen vai dirixida:

público en xeral e menores acompañados dos seus pais ou tutores

Quen pode colaborar:

as persoas que reúnan as condicións precedentes e se atopen en boas condicións físicas e psíquicas. ARCO IRIS resérvase o dereito de inclusión ou exclusión das suas actividades según este punto.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Áreas de intervención
Vol. ambiental