Asociación Medioambiental Amabul

Representante legal: Rubén Villasenín Iglesias
C.I.F: G15925209
Coordinador técnico: Xabier Riádigos Couso