ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT 19 FERROL

Representante legal:
C.I.F: G70266309
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
CARRETERA ALTA DEL PUERTO, BALUARTE DE SAN JUAN S/N
15402 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981358146 Móbil:
Fax:
Email: g19scouts@gmail.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa