ASOCIACIÓN PÁRKINSON VIGO

Representante legal: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GATO
C.I.F: G36962447
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/ PATEIRA Nº11 BX 96
36214 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 886123568 Móbil:
Fax:
Email: aparvigo@gmail.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes