ASOCIACIÓN GALEGA DE PAIS E NAIS SEPARADOS, AGPNS

Representante legal: Lois Manoel Toirán Vázquez
C.I.F: G15483365
Coordinador técnico: