ALOUMIÑOS, ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DA COSTA DA MORTE

Representante legal: Claudia Fabiana Bajo Susany
C.I.F: G70413901
Coordinador técnico: Mª Lourdes Rey Fau