ASOCIACIÓN PARTICIPACCIÓN

Representante legal: MARÍA JOSÉ CONDE SEGUÍN
C.I.F: G32477127
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DOUTOR MARAÑÓN Nº13, BAIXO PORTA 7
32005 - Ourense - OURENSE
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: asociacionparticipaccion@gmail.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado